Boka tid

Nattpolygrafi – Vanliga frågor

Jag använder ett långt nattlinne. Hur ska jag fästa bensensorerna på mina ben utan att sladdarna dras åt av nattlinnets fåll?

Du kan trä på bensensorernas sladdar genom nattlinnets halsöppning och därigenom ner till benen och midjan.

Jag är inte vad vid att sova med en tröja. Kan registreringsanordningen fästas på huden?

Av hygienskäl får registreringsanordningen tråkigt nog inte fästas på naken hud. Försök välja så tunn och rymlig tröja som möjligt som stör sömnen så lite som möjligt.  

Jag sov mycket sämre än normalt på registreringsnatten, har undersökningen misslyckats?

Att sova med regitreringsanordningen försämrar i allmänhet sömnen.  Vid analysen uppmärksammas detta. Av en ganska liten mängd sömn kan man göra en pålitlig analys av andning och rörelser. Läkaren ska bedöma om tillräckligt med sömn blivit registrerat.  

Anordningen spelar in ljud. Kan jag prata med min familj på kvällen?

När anordningen startat spelar den också in ljudet för att snarkningen ska kunna pålitligt bedömas. Den analyserande läkaren ser tydligt på kurvdiagrammet när du sover. Läkaren lyssnar små snuttar av andningsljudet och snarkningen från dina sömnperioder. Om diagrammet visar rörelser (före sänggående, toalettbesök på natten) lyssnas inte ljuden från dessa perioder. 

Jag upptäcker på morgonen att en av sensorerna lossnat eller att jag fäst någon av sensorerna fel. Har undersökningen misslyckats?

Samma saker mäts med hjälp av flera sensorer. Undersökningen utfaller i allmänhet väl trots att en av sensorerna skulle ha lossnat. Du kan skriva i sömnenkätens fält om undersökningsnatten vilken av sensorerna hade lossnat/fästs felaktigt eller tala om det vid återlämnandet till sköterskan.  

Jag kan inte somna och håller mig vaken till efternatten eller vaknar mitt i natten. Har undersökningen misslyckats? Ska jag ta bort anordningen?

Lösgör inte anordningen förrän du slutligen ska gå upp och inleda de dagliga sysslorna. I allmänhet somnar man precis i den stunden när situationen redan känns hopplös. Undersökningen kan utfalla väl eftersom analysen ofta kan göras av även kortvarig sömn.  

Hur ska registreringsanordningen på bröstet se ut när registrering pågår?

I allmänhet syns det ingenting på anordningens display. Ofta lyser det ett litet grönt ljus på registreringsanordningen när den är på. Ljuset tänds inte alltid varför du inte ska oroa dig om anordningen ser helt mörk ut.  

Hur ska fingersensorn eller armbandet se ut när anordningen är på?

Det lyser rött på fingersensorn när anordningen är på. Ljuset syns inte alltid om sensorn sitter hårt på fingret. Sensorn på handleden visar ibland siffror. Även denna display är ofta helt mörk. Du ska alltså inte oroa dig, anordningen mäter sannolikt ändå.  

Jag tryckte av misstag på registreringsanordningens knapp. Har det någon inverkan på hur registreringen utfaller?

Registreringen startas och avslutas enligt tidsinställning, genom att trycka på knappen kan registreringen inte förstöras. Man ska dock inte i onödan trycka på knapparna.  

Registreringen misslyckades av någon anledning. Vad bör göras?

Undersökningarna misslyckas ganska sällan. Om så ändå skulle ske kan registreringen göras om vid en tidpunkt som passar dig.   

Kan jag besöka toaletten på natten?

Du kan besöka toaletten som vanligt på natten. Se bara upp att fingersensorn eller armbandet inte blöts ner när du tvättar händerna.  

Ska fingersensorn förbli torr när du tvättar händerna?

Fingersensorn får inte bli våt. Fäst sensorn på vänster hand om du är högerhänt och på höger hand om du är vänsterhänt. Då du kan fortsätta att agera efter att du har fäst sensorn och det är lättare för dig att undvika att skada sensorn.

Makan/maken snarkar ljudligt bredvid mig, försvårar det undersökningen?

Det vore bättre om makan/maken kunde sova i en annan säng eller på soffan vid undersökningen. Du ska dock sova i den bekanta sängen. Om din maka/make inte kan sova någon annanstans ska du anteckna i enkäten om registreringsnatten att du sovit bredvid en snarkande person.   

Kan jag ta mina läkemedel som vanligt?

Du kan ta dina läkemedel som vanligt. Glöm inte att anteckna i sömnenkäten vilka läkemedel du tar. 

Kan jag ta en sömntablett om jag inte kan somna på registreringsnatten?

Om du använder stadigvarande sömn-/insomningsmedel kan du ta läkemedlet som vanligt.  

Om du använder sömn-/insomningsmedicinering vid behov gör det med samma kriterier som vanligt. Det vore bra att genomföra registreringen utan läkemedel men om det ändå inte går att somna kan du ta läkemedlet. Glöm inte att anteckna i sömnenkäten vilka läkemedel du tar.  

Kan jag sova på mage?

Du är fritt välja sovställning och du kan även sova på magen. Apparaten blir under bröstet då du sover på magen. Apparaten skadas inte on du ligger på det, men det kan störa din sömn. Försök dig alltså fram till en bra sovställning. 

Ska jag personligen återlämna anordningen på morgonen på det överenskomna stället?

Utrustningen och den ifyllda enkäten återlämnas på morgonen på det överenskomna stället, i samband med återlämnandet sker ingenting annat. Din närstående eller vän kan återlämna anordningen i stället för dig.  

När och hur får jag höra undersökningens resultat?

Undersökningen analyseras av en specialistläkare i klinisk neurofysiologi som skriver ett utlåtande om undersökningsresultatet till den behandlande läkaren. Den behandlande läkaren har fått svaren inom cirka en vecka från undersökningen.  

Syns resultaten i Mina Kanta?

Svaren syns i Mina Kanta-tjänsten med dröjsmål, cirka två veckor från att de färdigställts, dvs. cirka tre veckor efter registreringen.