Boka tid

MSLT (undersökning om sömnlatens)

En MSLT-undersökning används för att utreda avvikande dagtrötthet och för stort sömnbehov (narkolepsi och hypersomni).

Vid undersökningen observerar man hur lång tid det tar för patienten att somna, de olika sömnstadierna samt eventuella andningsstörningar.

Undersökningen tar en hel dag. I början av undersökningen fäster en vårdare små elektroder på huvudet, ansiktet och benen, vilket gör att man kan följa vakenhetsgraden och hur den förändras. Elektroderna sitter på under hela undersökningsdagen. Under dagen gör man fyra stycken registreringar à ca 20–40 minuter. Under tiden ligger patienten ned i ett mörkt, tyst rum och försöker somna. Man spelar in undersökningstillfället med video.

Under dagen bjuder vi på lunch. Efter undersökningen tar vårdaren bort elektroderna och rengör huden. Det är dock bra att förbereda sig på att tvätta håret efter undersökningen.

Förberedelserna inför undersökningen börjar redan två veckor innan undersökningen genom att man skriver en sömndagbok. Veckan innan undersökningen sover man så regelbundet som möjligt. Natten före undersökningen bör man sova minst 6 timmar. Detta säkerställer man ofta genom att göra en sömnregistrering hemma. När man kommer till undersökningen ska man ha tvättat håret och hårbotten. Våra specialister inom klinisk neurofysiologi utfärdar ett utlåtande efter registreringen.

Instruktioner för den som kommer till undersökningen