Boka tid

EEG-undersökning / Elektroencefalogram

Vid EEG-undersökningar, det vill säga elektroencefalogram, utreder man epilepsi, symptom som uppträder anfallsvis samt nedsatt medvetandegrad. En EEG-undersökning kan avslöja orsaken till symptomen, även om patienten inte uppvisar några symptom vid undersökningstillfället.

I början av undersökningen fäster en vårdare små elektroder på patientens huvud och ansikte eller sätter på en EEG-mössa på huvudet för att mäta hjärnans elektriska aktivitet. Mellan elektroderna och huden lägger man en gel för att skapa en god kontaktyta. Under undersökningen ligger man i lugn och ro i en säng och följer anvisningarna som vårdaren ger. EEG-aktivitet kan aktiveras genom att man utsätts för blinkande ljussignaler eller andas in snabbt efter vissa instruktioner. Undersökningen spelas in med video för att bedöma eventuella anfallssymptom.

Man ska ha tvättat hår när man kommer till en EEG-undersökning. Det är bra att komma överens med remitterande läkare om hur man ska ta sina mediciner innan man gör undersökningen. Ett vaken-EEG tar ungefär en timme inklusive förberedelser. När man bokar tid för en sömn-EEG-undersökning får man anvisningar om hur man ska hålla sig vaken innan undersökningen, eftersom syftet är att man ska somna en stund under den. Man bör avsätta 1,5 timmar för ett sömn-EEG.

För små barn är bra att ta med en napp, en mjölkflaska, en snuttefilt, ett mjukisdjur eller någon annan egen leksak för att barnet ska känna sig tryggt och lätt kunna somna. För små barn är det bra att planera så att undersökningen sker under eftermiddagsluren eller direkt efter att de vaknat tidigt på morgonen. Barnet bör inte somna på väg till undersökningen.

Efter undersökningen tar vårdaren bort elektroderna och rengör huden. Det är dock bra att vara beredd på att tvätta håret efter undersökningen. Vår specialist inom klinisk neurofysiologi utfärdar ett utlåtande till remitterande läkare efter undersökningen.

Instruktioner för den som kommer till undersökningen