Boka tid

ENeG- och EMG-undersökning

elektroneuromyografi, elektromyografi, elektroneurografi

Under ENeG- och EMG-undersökningar undersöker man aktiviteten i de perifera nerverna och musklerna. Undersökningen används bland annat för att utreda nervskador, nervinklämningar, andra sjukdomar i perifera nerver samt muskelinflammationer och ärftliga muskelsjukdomar. Med hjälp av ENeG- och EMG-undersökningar kan man fastställa orsaken till t.ex. stickningar, domningar, andra sensoriska störningar, smärta och muskelsvaghet.

Din läkare utfärdar en remiss till undersökningen. Undersökningen görs alltid av en specialist inom klinisk neurofysiologi och undersökningen tar 30–40 minuter. Man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt inför undersökningen, men patientens extremiteter ska vara varma. Undersökningen består vanligen av två delar: nervfunktionen undersöks genom att man skickar små elektriska impulser in i huden och muskelfunktionen undersöks genom att man sticker muskeln med en tunn nålelektrod. En del kan tycka att ENeG- och EMG-undersökningarna känns obehagliga, och nålsticket kan ge ett blåmärke, som går tillbaka med tiden. Våra specialister inom klinisk neurofysiologi utfärdar ett utlåtande efter undersökningen.

 

Instruktioner för den som kommer till undersökningen