Boka tid

Nattpolygrafi / sömnundersökning

Under en nattpolygrafi, det vill säga en sömnundersökning, undersöker man kroppens aktivitet under sömnen då man misstänker eventuella andningstörningar under sömnen, t.ex. sömnapné, snarkningar, förträngningar av de övre luftvägarna samt nattliga motoriska störningar i benen.

Vid undersökningen mäter man andning, andningsrörelser, hjärtslag, sovställning, syremättnaden i blodet samt hur man rör benen. Undersökningen görs hemma med hjälp av en utrustning med flera givare som man fäster på bröstkorgen. Undersökningsutrustningen stör inte sömnen i någon större utsträckning. Utrustningen begränsar inte heller personens rörlighet under undersökningen. För att mäta blodets syremättnad används en givare som fästs på fingret, så under undersökningen får man inte använda nagellack eller lösnaglar.

Veckan innan undersökningen ska man sova så regelbundet som möjligt samt undvika att dricka alkohol. Läkemedel som ordinerats av läkare kan tas som normalt.

Du bokar tid för undersökningen/för att hämta utrustningen via Suomen Neurolaboratorio. När du hämtar undersökningsutrustningen visar en vårdare hur du använder utrustningen, ger dig ett sömnformulär att fylla i samt tillbehör och instruktioner om registreringen och om hur du lämnar tillbaka utrustningen. Det är bra att reservera ca en halvtimme för att hämta utrustningen. Utrustningen och givarna sätts på plats hemma i god tid innan man går och lägger sig. På morgonen lossar man utrustningen från bröstkorgen och lämnar tillbaka den till Suomen Neurolaboratorio.

Våra specialister inom klinisk neurofysiologi utfärdar ett utlåtande efter registreringen.

Video om påsättning av nattpolygarfiutrustningen:

Instruktioner för den som kommer till undersökningen