Boka tid

Andra undersökningar/projekt

Efter beställning från kunden skräddarsyr vi utifrån kundens individuella behov även vetenskapliga och andra projekt där nyckelorden är expertkunskap inom, metoder från och erfarenheter av klinisk neurofysiologi I vårt företag har flera människor en omfattande kvalitativ kompetens inom klinisk neurofysiologi och expertkunskaper inom teknisk bedömning. Vårt team av experter hjälper till att planera projektet. Ett exempel på ett projekt vi genomfört är det QEEG-forskningsprojekt med anknytning till läkemedelsutveckling som bedrevs i kundens lokaler.