Boka tid

Företagpresentation

Suomen Neurolaboratorio Oy

Suomen Neurolaboratorio Oy är ett modernt, privat laboratorium för klinisk neurofysiologi inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Vi erbjuder diagnostiska tjänster av hög kvalitet till både konsumenter och privata och offentliga aktörer och skapar ett mervärde i vårdkedjan för patienten/kunden. Vi är det enda kvalitetscertifierade laboratoriet inom klinisk neurofysiologi i Norden. Genom en princip om ständig förbättring, en önskan att upprätthålla en hög nivå av absolut medicinsk kvalitet, en hög servicenivå och en enhetlig praxis, samt genom att stödja sig mot ett fungerande ledningssystem, kan vi erbjuda våra kunder ett överlägset servicepaket till ett kostnadseffektivt pris för varje kunds/patients individuella behov.

Som serviceföretag är det kundbehoven som styr verksamheten i vårt företag. Vår storlek skapar optimala förutsättningar för att lyssna på kunderna, och att vara flexibla i den ständigt föränderliga och utmanande verksamhetsmiljön inom hälso- och sjukvården. Förutom att vi gör undersökningar på ett kostnadseffektivt sätt i våra egna lokaler gör vi det även i våra kunders lokaler, nära patienten.