Boka tid

Personal

Suomen Neurolaboratorio personal

Antti Puhakka

VD, Chefsläkare
Specialist i klinisk neurofysiologi

Sanna Leivo

Utvecklingschef
Bioanalytiker, magister i hälsovetenskap, tradenom (Högre YH)

Tuula Järnstedt

Byråchef
Vårdare inom klinisk neurofysiologi,
merkant, primärskötare

Leena Pahlama

Ansvarig vårdare
Kvalitetschef, specialistsjuksköterska

Clinical neurophysiology specialists

Björn Falck

Docent, specialist inom klinisk neurofysiologi

Hannu Heikkilä

Specialist inom klinisk neurofysiologi

Satu Jääskeläinen

Prof., Specialist inom klinisk neurofysiologi

Marja Koivu

Specialist inom klinisk neurofysiologi

Satu Laaksonen

Med. dr., Specialist inom klinisk neurofysiologi

Hannu Mikola

Specialist inom klinisk neurofysiologi

Antti Puhakka

Specialist inom klinisk neurofysiologi

Esa Rauhala

Docent, specialist inom klinisk neurofysiologi
Specialistkompetens inom sömnforskning

Jan Sirén

Specialist inom klinisk neurofysiologi

Miika Suomela

Specialist inom klinisk neurofysiologi

Katri Niinivirta-Joutsa

Med. dr., Specialist inom klinisk neurofysiologi

Janne Nordberg

Specialist inom klinisk neurofysiologi

Juhani Heinonen

Specialist inom klinisk neurofysiologi

Saara Lehto

Specialist inom klinisk neurofysiologi

Other personnel

Leena Lauos

Sjuksköterska i klinisk neurophysilogy, Bioanalyst (högre YH)