Boka tid

Personal

Suomen Neurolaboratorio personnel

Antti Puhakka

VD
Specialist i klinisk neurofysiologi

Hannu Mikola

Chefsläkare
Specialist i klinisk neurofysiologi

Tuula Järnstedt

Byråchef
Vårdare inom klinisk neurofysiologi,
merkant, primärskötare

Leena Pahlama

Ansvarig vårdare
Kvalitetschef, specialistsjuksköterska

Clinical neurophysiology specialists

Björn Falck

Docent, specialist inom klinisk neurofysiologi

Hannu Heikkilä

Specialist inom klinisk neurofysiologi

Satu Jääskeläinen

Prof., Specialist inom klinisk neurofysiologi

Marja Koivu

Specialist inom klinisk neurofysiologi

Satu Laaksonen

Med. dr., specialist inom klinisk neurofysiologi

Hannu Mikola

Specialist i klinisk neurofysiologi

Antti Puhakka

Specialist i klinisk neurofysiologi

Esa Rauhala

Docent, specialist inom klinisk neurofysiologi
Specialistkompetens inom sömnforskning

Jan Sirén

Specialist i klinisk neurofysiologi

Miika Suomela

Specialist i klinisk neurofysiologi

Other personnel

Sanna Leivo

Expert inom klinisk neurofysiologi
Bioanalytiker, magister i hälsovetenskap

Tommi Hälli

Sjukhusfysiker, filosofie licentiat

Leena Lauos

Sjuksköterska i klinisk neurofysiologi, Bioanalytiker