Boka tid

MWT (undersökning om förmåga att hålla sig vaken)

Under en MWT-undersökning utreds patientens förmåga att hålla sig vaken under dagtid. Vid undersökningen observerar man vakenhetsgraden, hur den förändras samt sömnlatensen.

Undersökningen tar en hel dag. I början av undersökningen fäster en vårdare små elektroder på huvudet, ansiktet och benen, vilket gör att man kan följa vakenhetsgraden. Under dagen gör man fyra stycken registreringar à ca 40 minuter. Under tiden sitter patienten i en vilstol i ett mörkt rum utan stimuleringar och försöker hålla sig vaken. Man spelar in undersökningstillfället med video.

Under dagen bjuder vi på lunch. Efter undersökningen tar vårdaren bort elektroderna och rengör huden. Det är dock bra att förbereda sig på att tvätta håret efter undersökningen.

Förberedelserna inför undersökningen börjar redan två veckor innan undersökningen genom att man skriver en sömndagbok. Veckan innan undersökningen sover man så regelbundet som möjligt. När man kommer till undersökningen ska man ha tvättat håret och hårbotten. Två veckor innan undersökningen ska man sluta använda uppiggande läkemedel enligt anvisningar från behandlande läkare.

Våra specialister inom klinisk neurofysiologi utfärdar ett utlåtande efter registreringen.

Instruktioner för den som kommer till undersökningen