Boka tid

Undersökning

ENeG- OCH EMG-UNDERSÖKNINGAR

Med hjälp av ENeG- och EMG-undersökningar (elektroneuromyografi) undersöker man aktiviteten i de perifera nerverna och musklerna. Undersökningen brukar även kallas elektromyografi eller elektroneurografi.

Les mer


EEG-undersökning

I samband med undersökningen fäster man små elektroder i hårbotten, som registrerar den elektriska aktiviteten i hjärnan. Håret ska vara tvättat. En sjukvårdare gör undersökningen som tar ungefär en timme…

Les mer


Nattpolygrafi-sömnundersöknin

Kontinuerliga eller osammanhängande snarkningar, upprepade andningsuppehåll varje natt, trötthet under dagen, orolig sömn samt hjärtsymptom och förhöjt blodtryck hos överviktiga. Under en nattpolygrafi en hel natt undersöker man sömnapné, delvisa förträngningar i de övre luftvägarna samt kontinuerliga och osammanhängande snarkningar …

Les mer


MSLT (Undersökning av sömnlatens)

MSLT – tutkimuksessa selvitetään tutkittavan kykyä nukahtaa. Tutkimus tehdään laboratorio-olosuhteissa ennalta määritetyn tarkan ohjeistuksen mukaan. Tutkimus kestää koko päivän ja siinä rekisteröidään neljään otteeseen 20 minuutin jakso…

Les mer


MWT (Undersökning om förmåga att hålla sig vaken)

Under en MWT-undersökning utreds en patients förmåga att hålla sig vaken. Undersökningen görs under laboratorieförhållanden utifrån noggranna på förhand bestämda instruktioner. Undersökningen pågår hela dagen och vid undersökningen registrerar man en 40-minutersperiod i fyra omgångar …

Les mer


Övriga undersökningar/projekt

Efter beställning från kunden skräddarsyr vi utifrån kundens individuella behov även vetenskapliga och andra projekt där nyckelorden är expertkunskap inom, metoder från och erfarenheter av klinisk neurofysiologi.

Les mer


Patientinstruktioner

Les mer


Prislista

Vi använder FPA:s direktersättningssystem. Kunden får direkt FPA:s avdrag i kassan genom att visa upp ett giltigt FPA-kort.

Les mer