Boka tid

Kvalitet

Suomen Neurolaboratorio Oy är Finlands första (ända sedan år 2001) och fortfarande enda kvalitetscertifierade privata laboratorium inom klinisk neurofysiologi. Den oberoende inspektören av vårt företag (INSPECTA) går årligen igenom vår verksamhet och bedömer om vi agerar på det sätt som vårt kvalitetssystem förskriver. I vår tjänst arbetar människor som blivit ackrediterade som tekniska bedömare av Finnish Accreditation Service (FINAS).

För oss som kliniskt laboratorium innebär kvalitetssystemet mer än bara ledningssystemet. Hos oss står den neurofysiologiska forskningsprocessen och patientsäkerheten i centrum för vårt kvalitetstänk.

För att säkerställa en hög medicinsk kvalitet och kompetens gör vi kontinuerliga kvalitetskontroller i form av bl.a. regelbundna referentgranskningar, avvikelserapporteringar, fortlöpande fortbildning och kompletterande utbildning för hela personalen samt uppföljning av sådana (CME = continuous medical education). För alla våra undersökningar har vi långt fortskridna metodbeskrivningar för att säkerställa ett enhetligt förfarande samt jämförbarhet. Våra fysiker utför regelbundna kalibreringar av vår utrustning. Resultaten från de fortlöpande kundnöjdhetsuppföljningarna styr vår verksamhet. Vi uppmuntrar våra medarbetare till öppenhet och till att ständigt utveckla verksamheten.

Vi arrangerar även kostnadsfria utbildningar för våra kunder utifrån deras behov, så att man kan beställa rätt diagnostiska undersökning till rätt patient i rätt tid.

Kundernas behov styr vår verksamhet. Vår storlek skapar optimala förutsättningar för att lyssna på kunderna, och att vara flexibla i den ständigt föränderliga och utmanande verksamhetsmiljön inom hälso- och sjukvården. Vår personal är engagerad och personalomsättningen är exceptionellt låg.

Kvalitetslöfte

Suomen Neurolaboratorio Oy vill agera på ett ansvarsfullt och tillförlitligt sätt. Att besöka våra verksamhetsställen är säkert och vår service är kundorienterad och byggd på omtänksamhet. Återkopplingen från kunderna styr vår verksamhet.

Genom att upprätthålla vår yrkesskicklighet och lära oss nya saker kan vi erbjuda utvecklade undersökningstjänster av hög kvalitet och på så sätt ge mervärde till kunder och patienter. Genom att vårda personalens motivation och arbetstillfredsställelse säkerställer vi en ökad kompetens hos personalen, en låg omsättning samt en långsiktig effektivitet i verksamheten. Genom att följa med i de förändringar som sker inom hälso- och sjukvården samt upprätthålla ett ändamålsenligt sortiment av undersökningar och modern utrustning säkerställer vi kontinuiteten i verksamheten, sticker ut från konkurrenterna och behåller vår priskonkurrenskraft.

Vårt motto är:

”Vården bygger på en exakt och snabb diagnos.”