Boka tid

Företag

Företagpresentation

Suomen Neurolaboratorio Oy är ett modernt, privat laboratorium för klinisk neurofysiologi inom hälso- och sjukvårdsbranschen.

Läs mer


Kvalitet

Suomen Neurolaboratorio Oy är Finlands första (ända sedan år 2001) och fortfarande enda kvalitetscertifierade privata laboratorium inom klinisk neurofysiologi.

Läs mer


Verksamhetsställen

Närmaste Verksamhetsställen.

Läs mer


Kundnöjdhet

Suomen Neurolaboratorios kvalitetssystem förutsätter en kontinuerlig uppföljning av kundåterkoppling samt en fortlöpande förbättring av verksamheten.

Läs mer


Socialt ansvarstagande

Suomen Neurolaboratorio Oy är ett tjänsteföretag inom hälso- och sjukvården, som arbetar med tillstånd från och under tillsyn av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården).

Läs mer