Varaa aika

Laatu

Suomen Neurolaboratorio Oy on Suomen ensimmäinen (jo vuodesta 2001) ja edelleen ainoa laatusertifioitu kliinisen neurofysiologian alalla toimiva yksityinen laboratorio. Yrityksestä riippumaton arvioija (INSPECTA) käy vuosittain läpi toimintaamme ja arvioi toimimmeko laatujärjestelmän määrittämällä tavalla. Palveluksessamme toimii henkilöitä, jotka omaavat Finnish Accereditation Servicen (FINAS) teknisen arvioijan pätevyyden.

Laatujärjestelmä merkitsee meille kliinisenä laboratoriona enemmän kuin pelkkää johtamisjärjestelmää. Neurofysiologinen tutkimusprosessi ja potilasturvallisuus ovat laatuajattelumme keskiössä.

Korkean lääketieteellisen laadun ja osaamisen varmistamiseksi suoritamme jatkuvaa laadunvalvontaa, joka sisältää mm. säännölliset vertaisarvioinnit, poikkeamakirjaukset, koko henkilöstön jatkuvan jatko- ja täydennyskoulutuksen ja sen seurannan (CME = continuous medical education). Kaikista tutkimuksistamme on pitkälle viedyt menetelmäkuvaukset yhtenäisten toimintatapojen ja vertailtavuuden varmistamiseksi. Lisäksi suoritamme laitteistoillemme laatujärjestelmämme mukaan säännölliset määräaikaiset kalibraatiot. Jatkuvat monitasoisen asiakastyytyväisyysseurannan tulokset ohjaavat toimintaamme. Kannustamme henkilökuntaamme jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja avoimuuteen.

Järjestämme myös maksutonta koulutusta asiakkaillemme heidän tarpeidensa mukaisesti, jotta oikealle potilaalle osataan tilata oikea diagnostinen tutkimus oikeaan aikaan.

Asiakastarpeet ohjaavat toimintaamme. Yrityksemme koko luo optimaaliset edellytykset kuunnella asiakkaita sekä toimia joustavasti jatkuvasti muutoksessa olevassa terveydenhuollon haastavassa toimintaympäristössä. Henkilökuntamme on sitoutunutta ja työtekijöiden vaihtuvuus on poikkeuksellisen vähäistä.

Laatulupaus

Suomen Neurolaboratorio Oy haluaa toimia vastuullisesti ja luottamusta herättävästi. Toimipisteemme ovat turvallisia asioida ja palvelumme on asiakaslähtöistä ja huomaavaista. Asiakaspalautteet ohjaavat toimintaamme.

Ylläpitämällä ammattitaitoa ja oppimalla uutta voimme tarjota korkean laadun omaavia ja kehittyviä alamme tutkimuspalveluita ja näin tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja potilaille. Pitämällä huolta henkilökunnan motivaatiosta ja työtyytyväisyydestä varmistamme henkilökunnan osaamisen lisääntymisen, vähäisen vaihtuvuuden ja turvaamme toiminnan pitkäjänteinen tehokkuuden. Seuraamalla terveydenhuollossa tapahtuvia muutoksia, ylläpitämällä tarkoituksenmukaista tutkimusvalikoimaa ja modernia laitekantaa varmistamme toiminnan jatkuvuuden, erotumme kilpailijoista ja säilytämme hintakilpailukykymme.

Mottomme on:

”Tarkka ja nopea diagnoosi on hoidon perusta.”