Boka tid

Socialt ansvarstagande

Suomen Neurolaboratorio Oy är ett tjänsteföretag inom hälso- och sjukvården, som arbetar med tillstånd från och under tillsyn av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården). Vi är ett finländskt företag som har beviljats Nyckelflaggan. Vi skapar medicinska specialisttjänster med ett högt förädlingsvärde och vår verksamhet bygger på hög yrkeskunskap och förtroende. Företagets verksamhet styrs av principen om god förvaltningssed och ansvarsfullhet i relationen till både personal och kunder. I våra förvärv tar vi hänsyn till miljön och agerar i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Företagets ägande är helt finskt och vi betalar våra skatter till Finland.